print.php?par_id=148&link_id=972

Fakta

For mere information kontakt direktør Trine Thorning hos Danske Guldsmede og Urmagere på 4583 5211 eller tt@guldsmed.dk eller partner Michael Sjøberg hos Human Advisor på 3025 6474 eller ms@humanadvisor.dk 

Kurserne skræddersyes til den enkelte butik og aftales direkte med Human Advisor.

Efteruddannelse - Tyveri og røveri

Minimér risikoen, begræns skaden: Som en reaktion på de stigende problemer med røverier og trick-tyveri har Danske Guldsmede og Urmagere og Human Advisor sammen udviklet en række tiltag og kurser, som skal sænke risikoen for økonomisk og menneskelige tab i forbindelse med berigelseskriminalitet begået mod DGU’s medlemmer. Det betyder, at vi nu udbyder en række produkter, som er specielt udviklet til branchen til særpris for DGU’s medlemmer.

Praktisk kursus: Tyveri og trick-tyveri

Formålet med kurset er at nedsætte omkostningerne ved tyveri i forretningerne.  

Deltagerne får konkrete værktøjer og praktisk øvelse med dels at håndtere tyveriforsøg og dels at håndtere smykkerne, så forsøg på tyveri besværliggøres mest muligt.   

Samtidig øger kurserne deltagernes generelle opmærksomhedsniveau i forhold til mistænksomme personer, hvilket kan være med til at afskrække gerningsmænd, som planlægger at stjæle fra forretningen.

Danske Guldsmede og Urmagere og Human Advisor har udviklet og testet uddannelsen i samarbejde med Müller’s Guldsmedje:

"Müller’s Guldsmedje har med stor succes haft glæden af Human Advisors kursus i håndteringen af tricktyve og efterfølgende tyverikursus. Begge kurser har været meget seriøse, informative og fulde af gode værktøjer, som vi fremover vil anvende i vores forretninger. 

Det har gjort vores medarbejdere stærkere og mere kompetente i forhold til håndteringen af tricktyve og dermed mindsker vi risikoen for disse. Michael Sjøberg er en velforberedt, motiverende og dygtig formidler, ligeledes de meget dygtige skuespillere under tyverikurset der gjorde situationerne meget realistiske. 

Jeg kan varmt anbefale andre i smykkebranchen at bruge Human Advisor.”

- Frank Müller, indehaver af Müller’s Guldsmedje

Kurset gennemføres som udgangspunktet i forretningen i åbningstiden. Human Advisor adviserer inden hvert enkelt kursus politi samt vagtselskab om aktiviteten.

Kurset kan følges op af ”Mystery Thief” ordning med et antal uanmeldte besøg årligt. Mystery Thief besøgene har til formål at forankre personalets evne til at sikre forretningerne mod tyveri yderligere. Dels gennem en konkret og pædagogisk tilbagemelding i forretningen efter besøget, dels gennem det faktum, at personalet ved, at der fra tid til anden forekommer kontrolbesøg. Besøgene gennemføres af Human Advisor konsulenter, som personalet ikke kender.

Praktisk kursus: Røverihåndtering

Formålet med kurset er at give deltagerne konkrete værktøjer til at håndtere situationen, således at økonomiske tab samt risikoen for fysisk og psykisk overlast minimeres. 

Efter kurset vil deltagerne kunne anvende en række værktøjer, som gør det muligt at bevare den psykiske kontrol under et røveri. Den psykiske kontrol og evnen til at træffe aktive, bevidste valg er forudsætningen for at kunne håndtere situationen bedst muligt.

Samtidig har undersøgelser vist, at personale, som er uddannet i håndtering af røverier og røveriforsøg, har langt færre sygedage i sammenligning med de, som ikke er uddannet til situationen.

Endelig øger uddannelsen deltagernes generelle opmærksomhedsniveau i forhold til mistænksomme personer, hvilket kan være med til at afskrække gerningsmænd, som planlægger at gennemføre et røveri.

Uddannelsen er baseret på den viden og tilgang, forsvaret anvender til at uddanne sine medarbejdere i håndtering af tilbageholdelser – herunder gidseltagninger og kidnapninger. 

Underviserne fra Human Advisor er blandt Europas førende eksperter i håndtering af tilbageholdelsessituationer.

Fra Aalborg lyder det:

”Eftersom tyveri og røveri mod guldsmedebutikkerne er et stigende problem - så tænkte jeg ikke længe over tilbuddet som DGU oplyste sine medlemmer om. Human Advisor formåede gennem små skuespil at ruste og udstyre medarbejderne med en større handlekraft hvis en sådan situation skulle opstå.  Medarbejderne er blevet mere selvsikre og væsentligt mere opmærksomme i butikkerne. Vi har alle haft et stort udbytte af kurset og kan varmt anbefale det til branchens kolleger.”

-Eva-Lena Enstrøm, indehaver af Guldsmed Helbo

Om pædagogikken

Pædagogikken er i højsædet på kurserne: Vi ved, at udbyttet af et kursus mangedobles, når indholdet formidles på en engagerende, motiverende og levende måde. Netop derfor bliver der stillet store krav til underviserne, forberedelsesgraden og til undervisningsmaterialerne.

Kurserne gennemføres som praktisk uddannelse med brug af professionelle rollespillere og løbende tilbagemelding. 

Alle kurser bliver evalueret. Netop fordi udbyttet ligger os meget på sinde udleverer vi altid et evalueringsskema til deltagerne. Besvarelserne er en stor hjælp for os – vi stræber nemlig altid efter at blive endnu bedre.

Om Human Advisor

Human Advisor er en dansk rådgivnings- og kursusvirksomhed. Vi har specialiseret os i at hjælpe vores kunder med at håndtere menneskelige risici og passe på den vigtigste ressource – medarbejderne. Samtidig leverer vi specialiserede kurser og rådgivning til erhvervslivet.

Vi er en virksomhed med en stærk etik. Vi ved at vores undervisning og rådgivning har stor betydning for vores kunders evne til at håndtere og komme igennem vanskelige situationer. I sidste ende kan vores kurser og rådgivning udgøre forskellen på liv eller død for vores kunder. Derfor stiller vi høje krav til os selv, vores samarbejdspartnere og vores produkter.