print.php?par_id=148&link_id=980

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Flex Business - rejseforsikring

Rejseforsikring – Flex Business 
DGU har indgået en fordelagtig aftale med Gouda Rejseforsikring om forsikring af ejere, medejere og medarbejdere under erhvervsrejser i hele verden. Forsikringen er udvidet til at omfatte direktion- og bestyrelsesmedlemmer, inviterede gæster og alle andre, der rejser i forsikringstagerens interesse og for dennes regning. Ligeledes er forsikringen udvidet til at omfatte medrejsende ægtefælle/samlever og børn under kombinerede erhvervs- og ferierejser.

Forsikringssummer og præmie fremgår af Begæring, som udfyldes og sendes til Gouda Rejseforsikring, Erhvervsafdelingen, Sejrøgade 7, 2100 København, til fax nr. 33 15 60 61 eller til e-mail erhverv@gouda.dk.

Ordningen er meget fleksibel, så kontakt Goudas Erhvervsafdeling tlf. +45 88 88 81 40, hvis du ønsker andre forsikringssummer eller har spørgsmål.

Guide til Erhvervsrejseforsikringen oplyser jer om dækninger, og hvordan du skal forholde dig i en skadessituation.