print.php?par_id=164&link_id=1031

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Psykologisk krisehjælp


Sekretariatet har indgået en aftale om psykologbistand til kriseramte medarbejdere eller indehavere, der har været udsat for røveri, røveriforsøg, vold mm. Aftalen er indgået med Psykologgruppen af 1984, der er landsdækkende. Psykologgruppen består af uddannede psykologer med flere års erfaring. Psykologerne er autoriserede og medlemmer af Dansk Psykologforening. 

Aftalen indebærer, at psykologerne skal give psykologisk bistand til medarbejdere eller indehavere senest 24 timer efter "hændelsen" og indtil den psykolog, der behandler klienten, finder, at behandlingen kan afsluttes. I særlige tilfælde kan behandingen omfatte pårørende til klienten. 

Telefonnumre kan ses her:

Psykologer i Storkøbenhavn 
Psykologer i Jylland og på Fyn 

Betaling 
Betaling for psykologbistanden betales af virksomheden selv eller gennem virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Fra den 1. april 2011 er honoraret for den psykologiske bistand 1.420,00 kroner i timen plus kørselsgodtgørelse efter statens høje takst, 3,67 kroner pr. km. Der betales ikke honorar for de indledende telefonsamtaler. Psykologen bestemmer selv forløbet af bistanden og den tid, der er nødvendig for, at klienten får bearbejdet krisen. 

Hvis psykologen tilkaldes efter normal arbejdstid, betales et gebyr på to gange timebetalingen - dvs. kr. 2.840,00. Efter normal arbejdstid er hverdage fra kl. 18.30 til kl. 08.00 næste morgen, lørdage, søndage og helligdage. 

Tag kontakt straks 
Vi anbefaler, at man i tilfælde af røveri og voldshandlinger ikke tror, at chokket nok går over. Erfaringen viser, at hvis behandlingen sættes i gang i blot fem dage efter hændelsen, kan det medføre en meget lan rekonvalescens. 

Hvis medarbejdere eller indehaver har været udsat for røveri, bør man straks tage kontakt til en af psykologerne på listen. Psykologgruppen samarbejder med en landsdækkende vagtcentral, der sørger for kontakt til den psykolog, der er nærmest og som hurtigst kan komme til stede. 

Arbejdsskadeforsikring 
Arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker normalt omkostningerne til akut krisehjælp til medarbejdere, når der er tale om væbnet røveri eller et voldeligt overfald. 

Er der tale om vold eller trusler om vold vil de berø på en konkret vurdering, om eventuel skade dækkes af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

Det er en god idé at tjekke med forsikringsselskabet, om forretningens forsikring dækker psykologhjælp. 

Anmeldelse 
Husk at arbejdsulykker med mere end en dags fravær skal anmeldes til forretningens forsikrignsselskab og til Arbejdstilsyent. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter, at hændelsen har fundet sted. 

Politianmeldelse 
Arbejdsbetingede lidelser, herunder psykiske lidelser på grund af vold, skal også anmeldes . En voldshændelse bør også anmeldes til politiet, selv om det ikke er en betinglse for, at hændelsen anerkendes som en arbejdsulykke. De er imidlertid nemmere at dokumentere, at volden har fundet sted, hvis der foreligger en politianmeldelse. 


Telefonnumre

Storkøbenhavn 
Kim Clemmensen, København K, tlf. 3315 1508 - sasogkim@netsscape.net 
Kirsten Pedersen, København K, tlf. 3312 6110 - kirsten_p@get2net.dk 
Knud Roesgaard, Frederiksberg C, tlf. 3379 7931 - knud_r@post8.tele.dk 
Torben Thaulow, Virum, tlf. 4583 2536 - torbenthaulow@sol.dk 
Knud Larsen, Dyssegård, tlf. 2142 0921 - knudlar@post8.tele.dk 
Bodil Møller, Hellerup, tlf. 3961 4858 - mail@bodilmoeller.dk 
Karen Fonseca, Rødovre, tlf. 3641 0310 - psykrdg@get2net.dk 

Fyn 
Tue Toft, Odense C, tlf. 6611 1312 - post@psykologhus.dk 

Jylland 
Hans Jørgen Nielsen, Thisted, tlf. 9792 1689 - psy.hjn@mail.dk 
Leif H. Broberg, Århus C, tlf. 8612 2428 - leifbroberg@get2net.dk 
Marianne Hansen, Århus C, tlf. 8619 6144 - hansen@borgpsyk.dk 
Leif Grundahl, Århus, Galten, tlf. 8754 0820 - leif.grundahl@mail.tele.dk