print.php?par_id=164&link_id=1033

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Ædelmetalkontrollen

Fremstilling og salg af ædle metaller i Danmark er underlagt en speciel lovgivning og løbende kontrol.

Ædelmetalkontrollen har sin helt egen website:

http://www.aedelmetalkontrollen.dk

 

 

 

 

f. lov nr 308 af 17/05/1995:

”§ 1. Arbejder af ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium eller legeringer heraf samt guldpletterede, sølvpletterede, platinpletterede og palladiumpletterede varer må kun erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg under iagttagelse af de i denne lov indeholdte forskrifter. Det samme gælder ædle metaller i uforarbejdet stand.”

Guldanalyse ved kupellationsmetoden.

FORCE Technology er udpeget af Erhvervs- og Byggestyrelsen som myndighed til at kontrollere den danske ædelmetalbranche.

Det indebærer bl.a. at Ædelmetalskontrollens inspektører uanmeldt besøger importører, producenter, grossister og detailbutikker for at kontrollere råvarernes og de færdige smykkers holdighed, og at stemplingen i smykker og varer er korrekte i henhold til dansk lovgivning.

På laboratoriet udføres analyser af de prøver, der er udtaget af inspektørerne. Ædelmetalkontrollen hjælper imidlertid også selve branchen, der kan sende arbejdsprøver ind, som analyseres, for at sikre, at holdigheden er i orden.