print.php?s_keyword=parkering&par_id=164&link_gruppe=4&link_id=1029

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Parkeringslempelse

Ved en forhandling med Det Kriminalpræventive Råd er der tilbage i 1982 opnået en ordning, der skulle øge sikkerheden omkring transport af rejsekollektioner til og fra guldsmedeforretninger.

Ordningen fremgår af brev af 11.10.1982 fra Det kriminalpræventive Råd. Se brevet her.

Der er ikke tale om en generel parkeringsdispensation, men om en ordning, der svarer til den, der gælder for bankernes pengetransporter. Brevet taler for sig selv, men det er vores opfattelse, at der kan være grund til at uddybe med følgende praktiske orientering:

Teknikken er, at man løber risikoen for at blive noteret - og det henstilles, at man aldrig går ind i nogen form for diskussion med den betjent eller parkeringsvagt, der foretager notering af parkeringsforseelsen.

Hvis der er sket notering, sendes parkeringsbøden med følgebrev til den politimester eller det parkeringsvagtorgan, der har udstedt girokortet. Se forslag til følgebrev her.

Derefter kan det forventes, at bøden frafaldes, hvis parkeringen har været kortvarig (af- eller pålæsning af kollektionen) og uden at være til væsentlig gene for færdselen.

Vi håber, at ordningen vil blive brugt på en måde som respekteres af politiet, og at den vil komme ubehagelig kriminalitet i forkøbet, ved at transport til fods af større kollektioner undgås.